Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/www/psz_www/di/zzw/wp-content/plugins/newsletter/widget/standard.php on line 230

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/www/psz_www/di/zzw/wp-content/plugins/newsletter/widget/minimal.php on line 99
ZZW | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ZZW – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
0

ZZW

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy powołaną Uchwałą nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

Zarządem Zieleni m.st. Warszawy kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy. Realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Marek Piwowarski

Zastępca Dyrektora ds. Pionu  Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni – Krzysztof Górnicki

Zastępca Dyrektora ds. Pionu Inwestycji i Rozwoju – Maciej Wicik

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Organizacyjnych – Barbara Dudzik – Szelągowska

p.o. Główny Księgowy – Izabela Kulesza

ZZW działa na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”,
3) statutu,
4) innych przepisów prawa.

Dane kontaktowe ZZW
    Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Marek Piwowarski Zastępca Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni Krzysztof Górnicki Zastępca Dyrektora ds. ...
Zadania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ZZW zgodnie z brzmieniem statutu wykonuje zadania względem: 1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, którymi gospodaru...
Struktura
I. W Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy wyróżnia się następujące piony organizacyjne: a) Pion Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Obszar Wsparcia Organizacyjnego (OWO) b) Pi...

Pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy znajduje się ok 1300 ha zieleni przyulicznej przy ulicach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także warszawskie parki. M.in. są to: Ujazdowski, Skaryszewski, Praski, Ogród Saski, Pole Mokotowskie, Fosa i Stoki Cytadeli, Ogród Krasińskich, Park Mirowski, Agrykola, Marszałka Rydza-Śmigłego, Romualda Traugutta, Kazimierzowski, Karola Beyera, Park przy ul. Ludnej oraz skwery. Pełna lista dostępna TUTAJ

Newsletter