Audyt UX najlepiej realizować albo w trakcie projektowania rozwiązania (na etapie makietowania i przygotowywania prototypów) lub po stabilizacji aplikacji / serwisu w celu maksymalizacji celów biznesowych aplikacji / serwisu.

Audyt służy ocenie strony pod kątem dostosowania do potrzeb użytkowników przy jednoczesnej realizacji celów biznesowych. Identyfikujemy obszary ryzyka, które mogą utrudniać użytkownikom i klientom dotarcie do określonych informacji i podjęcie oczekiwanych działań (np. zakupu lub rejestracji). Finalnym celem audytu jest zwiększenie konwersji działań użytkowników strony na oczekiwane akcje realizujące Twoje cele biznesowe.

Audyt UX oparty jest na badaniu użyteczności strony (usability) oraz doświadczenia użytkownika (user experience). W tym celu przeprowadzamy analizę heurystyczną, stosując scenariusze różnych ścieżek / wędrówek użytkwoników, która pozwala ocenić serwis w ujęciu dynamicznym poprzez analizę procesu krok po kroku.

Analizujemy serwis pod kątem sześciu kluczowych obszarów:

 1. Prezentacja wartości
  Analizujemy stronę pod kątem komunikacji wartości, którą oferuje dla użytkowników. Czy prawidłowo prezentuje kluczowe korzyści, odróżnia się od konkurencji, jest zrozumiała i widoczna.
 1. Dopasowanie do oczekiwań użytkowników
  Odpowiadamy na pytanie, czy Twoja strona spełnia oczekiwania użytkowników, czy odpowiada ich potrzebom i wartościom oraz czy jest zbieżna z wizerunkiem firmy
 1. Klarowność i przejrzystość
  Jak łatwo można znaleźć poszukiwane informacje. Badamy nawigację, układ treści, kolorystykę, wezwania do akcji, copywriting. Wskazujemy rzeczy, które odwracają uwagę wprowadzają niepewność.
 1. Wygoda
  Oceniamy nawigację, sposób korzystania i układ formularzy, przycisków akcji, intuicyjność, prezentacje danych, narzędzia filtrowania i sortowania, czytelność. Wyszukujemy obszary, które utrudniają korzystanie ze strony, wprowadzają dystrakcje i obniżają pozytywne doświadczenia użytkownika.
 1. Budowanie zaufania
  Sprawdzamy stronę pod kątem utrzymania i zwiększenia zaufania do serwisu i Twojej firmy. Wskazujemy elementy, które mogą obniżać zaufanie do witryny.
 1. Pilność
  Sprawdzamy serwis pod kątem zachęcania użytkowników do działania, prezentowania im bodźców i zachęt do podjęcia oczekiwanych akcji.

 

W wyniku audytu UX przedstawiamy raport zawierający rekomendowane działania dotyczące zmian na stronie.

Cena Audytu UX i raportu zależy od wielkości serwisu / strony www, przykładowo:

Audyt małej strony www (tzw. strony wizytówki, prostego bloga) – 900 pln netto

Audyt średniego serwisu (sklepy internetowe, portale,  serwisy społecznościowe) – 1 500 pln netto

Diagnostyka dużego serwisu – od 2 000 pln netto 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!