image image

Aplikacja Carrer Path Tool

Dla firmy Pfizer wykonaliśmy aplikację Carrer Path Tool w formie Web Partu dla serwera SharePoint. Aplikację wykonano w języku html, javascript i C+ przy pomocy Microsoft Visual Studio. Aplikacja była oparta na parsowaniu plików xml i wykorzystywała biblioteki jquery.

Systemy dla biznesu