Aplikacja wspomagająca proces mentoringu.

Rozwiązanie pozwalające na zarządzanie użytkownikami i rolami użytkowników, parami mentorskimi, kalendarzem szkoleń, zarządzanie materiałami szkoleniowymi, raportowaniem postępów.
Nasze usługi obejmowały analizę przedwdrożeniowa, projektowanie funkcjonalności, wdrożenie, szkolenia administratorów systemu.

E-learning, Platforma E-learning, RWD, Systemy dla biznesu