Platforma e-learningowa i system komunikacji.
CMS + platforma e-learning + system komunikacji i raportowania. System do zarządzania dokumentami i szkoleniami dla pracowników wraz ze szczegółowymi systemami raportującymi postępy szkoleń i potwierdzenia zapoznania się z udostępnionymi w systemie materiałami.
Nasza praca polegała na analizie przedwdrożeniowej, zaprojektowaniu struktury i architektury informacji, zaprojektowaniu i wdrożeniu grafiki, rozbudowie funkcjonalności systemu cms, platformy e-learning, komunikatora i dedykowanych raportów. Rozbudowane możliwości zarządzania treścią, multimediami, kursami e-learning.

E-learningPlatformy E-learningSystemy dla biznesu